คิง คอนสตรัคชั่น 2016

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปทุกชนิด